reklam
10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2.(son) Yazılı – Test

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2.(son) Yazılı – Test

3 sene önce yazıldı
Tarafımızdan hazırlanmış özgün ve kaliteli test sorularından oluşan Coğrafya 10. sınıf  2. Dönem 2. Yazılı örnek sorularıdır. Kaynak Gösterilerek dağıtılabilir. (daha&helliip;)...
Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri

Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yerşekilleri

3 sene önce yazıldı
Dalga Aşındırma Şekilleri 1.Falez(Yalıyar): Deniz ve göl kenarlarında dalga aşındırması sonucu oluşmuş dikliklerdir(dik yamaçlar). Falezin oluşumunda kıyıdaki topoğrafyayı oluşturan tabakaların uzanışı önemlidir fakat bu konu çok derindir. O yüzden kısaca anlatmak gerekirse dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde aşındırma sonucu içeriye doğru girintiler oluşur yani önce yamacın alt kısmı içeri ...
Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri

Karstik Aşınım ve Birikim Şekilleri

3 sene önce yazıldı
KARSTİK AŞINIM ŞEKİLLERİ 1-Lapyalar: Kalkerli yamaçlarda erime ile oluşan 10-30 cm derinlikte küçük oluklar ve kanalcıklardır. Karstik şekillerin en küçükleridir. Karstik süreçlerin ilk aşaması da diyebiliriz.Birbirinden keskin sırtlarla ayrılırlar,arazi parçalanmış durumdadır. Tabanlarında terra-rossa topraklar oluşur. (daha&helliip;)...
Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Akarsu Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

3 sene önce yazıldı
Akarsu Aşındırma Şekilleri 1) Kimyasal aşındırma: Akarsuyun geçtiği yerlerdeki kolay eriyebilen kayaları eriterek beraberinde taşıması olayıdır. (daha&helliip;)...
Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri

Rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleri

3 sene önce yazıldı
A.Rüzgarların Oluşturduğu Yer Şekiller:                 Rüzgarların bir bölgede etkili olabilmesi için o bölgenin kurak veya yarı kurak özellikte olması gerekir.Ayrıca biki örtüsünün varlığı da rüzgarın yeryüzünü şekillendirerek şekiller oluşturmasını engeller. Yeryüzünü teşkil eden malzemelerin gevşek özellikte olması rüzgar aşındırmasını kolaylaştırır.Anlaşılacağı gibi rüzgarların en fazl...
12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı (test)

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı (test)

3 sene önce yazıldı
Tarafımızdan hazırlanmış özgün test sorularından oluşan 12. Sınıf  Coğrafya 2. Dönem 3. Yazılı Örneği...1.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?A) Boğazların bulunmasıB) Üç tarafın denizlerle çevrili olmasıC) Dağların uzanış yönüD) Farklı kültür bölgelerine komşu olmasıE) Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması  (daha&helliip;)...
Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler

3 sene önce yazıldı
COĞRAFİ KEŞİFLER, SEBEPLERİ VE SONUÇLARI a. Keşiflerin Sebepleri:             Bilinmeyen şeylere ve yerlere merak duyulması, en eski çağlardan beri insanlığın tabii bir duygusu idi. İlk çağlarda, dünyanın çok küçük bir bölümü tanınıyordu. Uzak bölgelere gezi yapanları anlatıp yazdıkları daima heycan uyandırmaktaydı. Orta çağda, Avrupa’dan Uzak doğu’ya giderek , çin’de kubilay kağa’nın yanı...
Ülkemizde Göçler

Ülkemizde Göçler

3 sene önce yazıldı
TÜRKİYE’DE GÖÇLER A.İÇ GÖÇLER İç Göçlerin Nedenleri: Kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı Miras yoluyla tarım alanlarının bölünmesi ve ailelerin geçim ihtiyacını karşılayamaması Toprağın erozyonla verimsizleşmesi ve makineli tarımın gelişmesi buna bağlı olarak tarımda işgücü ihtiyacının azalması (daha&helliip;)...
Türkiye’nin Nüfus Özellikleri

Türkiye’nin Nüfus Özellikleri

3 sene önce yazıldı
TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ                         (NÜFUS YAPISI) Bir ülke nüfusunun cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomik durumu gibi özellikleri o ülkenin nüfus yapısını gösterir. (daha&helliip;)...
10. Sınıf Coğrafya Kitabının Tamamı (.pdf)

10. Sınıf Coğrafya Kitabının Tamamı (.pdf)

3 sene önce yazıldı
10. Sınıf Coğrafya kitabının tüm bölümlerine ve sayfalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. (daha&helliip;)...