reklam
Tarımı Etkileyen Faktörler

Tarımı Etkileyen Faktörler

6 sene önce yazıldı
TARIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLER iklim (Sıcaklık, Yağış miktarı, Yağış rejimi) Yükselti (Sıcaklığı etkilediği için) (daha&helliip;)...
Tarım İşleme Metodları

Tarım İşleme Metodları

6 sene önce yazıldı
TARIM İŞLEME METODLARI 1. İntansif (Modern-Yoğun) Tarım Metodu: Nüfusa göre ekili dikili alanların sınırlı olduğu ülkelerde uygulanır. Birim alandan alınan verim çok yüksektir. Ör. Hollanda, Danimarka, Japonya, İsveç ve İsrail gibi ülkelerde bu tür tarım metodu uygulanmaktadır. Yurdumuzda ise Akdeniz ve Ege Bölgelerinde uygulanan seracılık faaliyetleri intansif tarım metoduna örnektir. ...
Türkiye’de Tarım Ürünleri

Türkiye’de Tarım Ürünleri

6 sene önce yazıldı
TÜRKİYE'DE TARIM ÜRÜNLERİ TAHILLAR BUĞDAY İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir.Bu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz. Ayrıca düşük sıcaklılardan dolayı Doğu  Anadolu Bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. Bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Buğday üretimi iklimdeki karasızlıkta...
Ülkemizde Kuş Gözlemciliği

Ülkemizde Kuş Gözlemciliği

6 sene önce yazıldı
Türkiye’de Kuş Gözlemciliği Turizmi (Türkiye’de Ornito Turizm) Kuş gözlemciliği doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporudur. Türkiye'deki toplam kuş türlerinin sayısı Avrupa'nın tamamında bulunan kuş türleri kadardır. (daha&helliip;)...
Önemli Kuş Alanları

Önemli Kuş Alanları

6 sene önce yazıldı
Önemli Kuş Alanları (öka) Projesi Kuşların yaşamları boyunca bulundukları alanların sayısı sonsuzdur. Dolayısıyla tüm bu alanların etkili bir şekilde korunabilmesi imkânsızdır. Önemli Kuş Alanları (ÖKA) yaklaşımında, korunmaları ve iyi yönetilmeleri durumunda, kuşların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına en verimli katkıyı sağlayacak öncelikli alanlar belirlenir. ÖKA, 1989 (daha&helliip;)...
Ramsar Sözleşmesi

Ramsar Sözleşmesi

6 sene önce yazıldı
RAMSAR SÖZLEŞMESİ  (Yürürlülük Tarihi:13.11.1994) 1971 yılında birçok ülke tarafından imzalanan Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunması yönünde atılmış önemli bir adım. Tüm sulak alanların korunmasına birincil öncelik sağlanması, sulak alan ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi yönünde gerekli önlemlerin alınması bu görüşmeler sonucunda karara bağlandı. Ramsar Sözleşmesi'ne...
Kaybolan sulak alanlar

Kaybolan sulak alanlar

6 sene önce yazıldı
Türkiye'nin Kaybolan Sulak Alanları 1.Hatay'daki Amik Gölü, 1968'de başlatılan ve altı yıl süren ıslah çalışmaları sonucu kurutularak tarıma açılmıştır. Bu nedenle yörenin iklimi değişmiş, yörede yağışlar ve seller meydana gelmiştir. 2. Burdur'daki Kestel Gölü de 1965 yılında tarımsal üretim için kurutulmuştur.  3. Kahramanmaraş'taki 7125 hektar alana sahip Gavur Gölü, 1950'li yı...
Coğrafya’nın Tanımı , Konusu ve Bölümleri

Coğrafya’nın Tanımı , Konusu ve Bölümleri

6 sene önce yazıldı
COĞRAFYANIN TANIMI, KONUSU VE BÖLÜMLERİ Coğrafya, geo (yer) ile graphein (tasvir etmek) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Coğrafyanın konusu yeryüzüdür. Coğrafyanın konusu içerisine yaşam içerisinde var olan birçok şey girmektedir. Örneğin çevreyi oluşturan taşküre (litosfer),suküre (hidrosfer), havaküre (atmosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) coğrafyanın araştırması kapsamına ...
İç Anadolu’daki Obruklar

İç Anadolu’daki Obruklar

6 sene önce yazıldı
İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle Konya çevresinde görülen ve haberlerde zaman zaman karşılaştığımız obrukların oluşuşumu hakkında çok fazla yorumlar yapıldığını ve bazı kaynaklarda bilgilendirmenin eksik olduğunu düşünerek bu yazımı yazmaya karar verdim.Kırsal kesimde uzaydan bir şey düştüğü (meteor) gibi çok uç yorumların bile yapıldığı bu oluşumun temel sebebi insanların yer altı suyunu bili...
Buzul Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

Buzul Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

6 sene önce yazıldı
BUZULLAR Yüksek enlemler ve dağlarda sıcaklıklar karı eritmeye yetmez bu sayede daimi karlar oluşur. Bunların başladığı yükseltiye kalıcı kar sınırı adı verilir. Bu enleme göre değişir ve ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz seviyesine doğru yaklaşır. Buzullar kendi içinde 4’e ayrılır. Kıta Buzulu: Geniş alanlar kaplayan ve bazen bir bölgeyi içine alabilecek kadar büyük olan buzullard...