reklam

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri – Test

6 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında 6 yorum yapıldı.
1-    Dünyanın kutuplardan basık olduğuna aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
a) Kutuplara doğru güneş ışınlarının geliş açısının
küçülmesi
b) Paralellerin boylarının kutuplara doğru kısalması
c) Ekvatorun çevresinin meridyenlerin çevresinden daha uzun olması
d) Kutup yıldızının görünüm açısının bulunulan enlemin yerini vermesi
e) Meridyenler arası mesafenin kutuplara doğru daralması
2-    Soğuk, sıcak ve ılıman kuşakların oluşmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyanın kutuplardan basık olması
b) Dünyanın ekseni etrafındaki dönüşü
c) Dünyanın küresel şekilde olması
d) Dünyanın ekseninin eğik olması
e) Dünyanın yıllık hareketi
3-    Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından birisi değildir?
a) Gece – gündüzün ardalanması
b) Rüzgarların yönlerinde sapmaların oluşması
c) Mekanik çözülmenin oluşması
d) Günlük sıcaklık farklarının oluşması
e) Güneşin doğuş ve batış sürelerinin değişmesi
4-    – Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması
- Meltem rüzgarlarının gün içerisinde yer değiştirmesi
- Rüzgarların yönlerinde sapmaların görülmesi
Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
a) Dünyanın günlük hareketinin
b) Dünyanın şeklinin
c) Dünyanın güneş etrafındaki dönüş yönünün
d) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızının
e) Dünyanın eksen eğikliğinin
5-    Akıntılar incelendiğinde Kuzey yarımkürede sağa, güney yarımkürede sola saptıkları görülür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dünyanın ekvatordan şişkin olmasının
b) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş yönünün
c) Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşü
d) Dünyanın geoit şeklinde olması
e) Dünyanın yıllık hareketi
6-    Dünya üzerindeki herhangi bir yerde gece – gündüz uzunluğunun sürekli değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yer ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
b) Dünyanın günlük hareketi
c) Dünyanın geoit şeklinde olması
d) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş yönü
e) Gün içinde güneş ışınlarının değişmesi
7-    Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açı aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a) Gece – gündüz uzunluğunu
b) Dönencelerinin sınırını
c) Okyanus akıntılarının yönünü
d) Mevsimlerin oluşmasını
e) Aydınlanma dairesinin yer değiştirmesini
8-    Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a) Yer çekimini                             b) Sıcaklığın dağılımını
c) Paralellerin boylarını                d) Mevsimlerin süresini
e) Meridyenler arası mesafeyi
9-    Dünyanın yörüngesinin elips biçiminde olması aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
a) Mevsimlerin süresini
b) Şubat ayının süresini
c) Mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini
d) Dünyanın güneşe olan uzaklığını
e) Gece – gündüz uzunluğunu
10- Farklı yarımkürelerde aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekvator ile ekliptik arasındaki açı
b) Eksen ile ekvator arasındaki açı
c) Dünyanın yörüngesinin şekli
d) Dünyanın günlük hareketi
e) Dünyanın şekli
11- Mevsimlerin oluşmasında ve gece – gündüz süresinin değişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
a) Dünyanın geoit şekli
b) Dünyanın ekseninin yörünge düzlemine eğik olması
c) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş yönü
d) Dünyanın günlük hareketi
e) Dünyanın yörüngesinin şekli
12- Ekvator düzlemi ile ekliptik arasındaki açı arttığında aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
a) Kutup kuşağı genişler
b) Orta kuşak daralır
c) Orta kuşakta yazlar daha sıcak olur
d) Tropikal kuşak daralır
e) Orta kuşakta kışlar daha soğuk olur.
13- Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı arttığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
a) Tropikal kuşak genişler
b) Orta kuşak genişler
c) Kutup kuşağı genişler
d) Orta kuşakta kışlar daha soğuk olur
e) Bir yerdeki yıllık sıcaklık farkı artar.
14- Bir yerde gece – gündüz arasındaki farkın daha fazla olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a) Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş hızının artması
b) Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açının                    artmasına
c) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızının                           artmasına
d) Ekliptik ve ekvator arasındaki açının artmasına
e) Dünyanın şeklinin küçülmesine
15- Güneş ışınları Yengeç dönencesine dik geldiğinde yeryüzünde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
a) Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer
b) Güney yarımkürede kış başlangıcıdır.
c) Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır.
d) Güneş ışınları kuzey kutbuna en büyük açıyla gelir
e) Kuzey kutup dairesinde güneş bir gün boyunca                      batmaz.
16- 21 Mart durumu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Gece – gündüz eşitliği yaşanır.
b) Kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcıdır.
c) Güneş her iki kutupta aynı anda görülür
d) Güneş ışınları ekvatora dik gelir.
e) Aynı boylam üzerinde bulunan tüm noktalarda güneş              aynı anda doğar.
17- 21 Haziranda bulunduğu yerden başka bir yere giden bir kişi gittiği yerde gece süresinin daha uzun olduğunu gözlemlemiştir. Buna göre bu kişi bulunduğu yere göre hangi yöne gitmiştir?
a) Kuzeye                    b) Kuzeydoğuya           b) Batıya
d) Güneye                   e) Doğuya
18- 21 Aralık durumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır
b) Güney yarımkürede yaz başlangıcıdır.
c) Güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik gelir.
d) Aydınlanma çemberi kutup dairelerinden geçer.
e) Güney yarımkürede en uzun gündüz yaşanır.
19- Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesindeki yatay bir düzleme saat 12:00’de 66° 33’ lık bir açıyla düştüğü tarihte aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
a) Güney yarımkürede yaz gündönümüdür.
b) Kuzey yarımkürede yaz gündönümüdür.
c) Güney yarımkürede en uzun gündüz
d) Kuzey yarımkürede en uzun gece
e) Her iki yarımkürede bahar başlangıcıdır.
20- Aşağıdakilerden hangisi üzerinde dünyanın günlük ve yıllık hareketi etkili değildir?
a) Kutupların sürekli buzullarla kaplı olması
b) Meltem rüzgarlarının oluşması
c) Güneş ışınlarını geliş açısının değişmesi
d) Gece gündüz uzunluğunun değişmesi
e) Mevsimlerin oluşması
21- Dünya, yörüngesinin şekline bağlı olarak güneşe bazen yaklaşır, bazen uzaklaşır. Eğer yeryüzünün ısınmasında dünyanın güneşe yakınlığı etkili olsaydı, Türkiye’de hangi ayda yaz mevsimi yaşanırdı?
a) Ocak                  b) Mart                     c) Haziran
d) Eylül                   e) Kasım
22- Dünyanın ekseni etrafındaki dönüş yönü şimdikinin tam tersi olsaydı;
I – Doğuda yerel saat daha geri olurdu.
II – Batıda güneş daha erken batardı.
III – Güneş ekvatorda bugünkünden daha çabuk doğar                  batardı.
IV – Boylamlar arası mesafe eşit olurdu.
Olaylardan hangileri gerçekleşmezdi?
a) I ve IV                 b) I, II ve III                c) Yalnız III
d) Yalnız IV             e) III ve IV
23- Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye’de kuzeyden güneye doğru gidildikçe gecelerin süresi daha uzundur?
a) Aralık                  b) Mart                      c) Nisan
d) Haziran               e) Eylül
24- Tropikal kuşak dışında bulunan Türkiye’de, bir yüzeye güneş ışınlarının değme açısı 90° olarak ölçülmüşse, bu durum aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
a) Yüzeyin yükseltisinin
b) Yaz mevsimine geçilmiş olmasının
c) Kuzey yarımkürede olmasının
d) Yer yörüngesinin elips şeklinde olmasının
e) Yüzeyin eğim ve bakısının
25- Yer ekseni ile yörünge düzlemi arasındaki açı genişlerse, aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir?
a) Mevsim süreleri değişir.
b) Gece – gündüz süreleri değişir
c) Tropikal kuşak daralır
d) Kutup kuşağı genişler.
e) Mevsimler oluşmaz.
26- 60° enlemlerinde 24 saat gündüz, 24 saat gece yaşanabilmesi, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine bağlıdır?
a) Dünyanın tam bir küre olmasına
b) Yörüngenin tam bir elips olmasına
c) Yer ekseninin eğiklik derecesinin 30° olmasına
d) Dünyanın ekseni çevresindeki dönüş hızının artmasına
e) Yer ekseninin yörünge düzlemine tam dik olmasına
27- Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açılarının;
I – Ekvator çevresinde dik olması
II – 21 Haziran ve 21 Aralık’ta farklı olmasına
III – Kutuplar çevresinde eğik olmasına
IV – Sabah, öğle ve akşam saatlerinde değişmesine
Gibi özelliklerden hangileri, yerkürenin günlük ve yıllık    hareketinin sonuçlarından değildir?
a) I ve II                      b) II ve III                  c) III ve IV
d) I ve III                     e) II ve IV
28- Aydınlanma çemberi aşağıdaki tarihlerden hangisinde kutuplardan geçer?
a) 21 Haziran                b) 21 Mart                c) 21 Aralık
d) 23 Nisan                   e) 1 Ocak
29- Aynı boylam üzerinde, ekvatora eşit uzaklıkta bulunan farklı iki noktadan hangisinin Kuzey yarımkürede olduğu;
I – 21 Hazirandaki gündüz süresi
II – 21 Aralıktaki gece süresi
III – 21 Martta güneş ışınlarının geliş açısı
IV – 23 Eylüldeki gece süresi
Durumlarından hangilerine bakılarak saptanabilir?
a) I ve II                        b) III ve IV                  c) I ve III
d) II ve IV                      e) I ve IV
30- Aşağıdakilerden hangisi ekvator düzlemi ile ekliptik düzlemi arasındaki 23° 27’ lık açı olmasının bir sonucudur?
a) Gün uzunluğunun 24 saat olması
b) Güneş ışınlarının yalnızca dönencelere ve
dönenceler arasındaki noktalara dik gelmesi
c) Yıl süresinin yaklaşık 365 gün olması
d) Dünya ile güneş arasındaki uzaklığın yıl içinde
değişmesi
e) Türkiye’de aynı anda değişik mevsim özelliklerinin
görülmesi
izohipsler
İzohipslerin (Eş Yükselti Eğrileri) Özellikleri Eş yükselti eğrisi olarak da adlandırılırlar. Aynı yükselti değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulurlar. Bir izohips üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır. İç içe eğrilerdir. ...
projeksiyon
Dünya küresel (geoid) biçimde olduğu için yeryüzünün tamamı ve ya bir bölümü düzlem(kağıt vb.) üzerine aktarılmak istendiğinde sorunlarla karşılaşılmakta, bozulmalar olmaktadır. Bu bozulmaları en aza indirmek ve gerçeğe en yakın şekilde düzleme aktarılabilmesini sa...
harita
Harita Türleri Bir şehrin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya da köprü yapımı için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, coğrafya gibi pekçok alanda araştırma yapılması sürecinde haritalardan yararlanılır. Haritalar konularına ve ölçeklerine göre i...
 1. serra diyor ki:

  ee bari cevap anahtarı olsaydı yaniiiii ;)

 2. Erkan diyor ki:

  tşk. ederiz calıskan insana cvp anahtarı qerekmez…

 3. eray diyor ki:

  bencede

 4. ece diyor ki:

  yaaa bu testleri ben çok seviyom

 5. sibel diyor ki:

  cevap anahtarı nerede kadrdeşim

 6. ecem diyor ki:

  bencede cevap anahtarına gerek yok sorular içinde teşekkürler :)