reklam

Doğal Kaynak Kullanımı

6 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında 2 yorum yapıldı.

Bazı durumlarda aşırı kullanım; özellikle gereğinden fazla yapılan ormancılık, balıkçılık ve avlanma gibi faaliyetler yoluyla kaynağın tükenmesine yol açmaktadır. Bu aşırı kullanım kısmen; Dünya’daki belirli bölgelerde bulunan aşırı nüfusla, kaynaklara yönelik taleplerin aşırı biçimde artmasıyla ve uluslararası ticaretin gelişmesiyle açıklanabilir.

Bir sanayi kolu olarak, ahşap ürünleri ve kereste için ağaç kesimi ile; her yıl milyonlarca dekar orman arazisi yok edilmekte veya parçalanmaktadır. Aynı zamanda, türlerin uyum sağlamış olduğu habitatlar da bu faaliyetlerle birlikte yokolmaktadır. Aşırı balıkçılık faaliyetleri ile birçok balık türü, yok olma sınırına gelmiş olup, deniz hayati açısından da toplam tür çeşitliliği azalmıştır. Nesli tükenmekte olan türlerin yasaya aykırı ticareti ve aşırı avlanma; bu türlerin varolmasına karşı en büyük tehdit olmaktadır. Bu durum, ABD gibi gelişmiş olan ülkelerde bile ortaya çıkmaktadır. Örnek olarak Amerika’daki özel bir kaplumbağa türü (box-turtle) yasa-dışı olarak toplanmış evcil hayvan olarak ihraç edilmiştir. Bu olaylar sonunda ise her yıl onbinlerce kaplumbağa ölümleri ile karşılaşılmaktadır. Bu türler, önceki durumuna oldukça yavaş dönebilmekte (bunların tekrar üremesi zaman almakta) ve bazı populasyonlarda ise, hayatta kalabilen pek az sayıdaki yavru ile; yetişkinlerin ölümünün arasında olması gereken dengenin korunması zorlaşmaktadır.

Günümüze kadar yıllarca en popüler olan bir düzine balık türü ender türler durumuna gelmiş olup, bunların nesli ise yok olma tehdidi altında bulunmaktadır. Kuzey Atlantik Denizinde, (Ringa balığı gibi) bazı balık türlerinin ekonomik değeri neredeyse hiç kalmamıştır. Bu türler açısından halen bazı balıkçılık (avlanma) kotaları olsa bile; her yıl bu kotaların miktarı azalmaktadır.

Balıklar haricinde, omurgasızlar ve makro-algler de insanların (yapay etkilerin) baskısı altındadır. Pek çok ülkede omurgasız canlılar, insanlar tarafından gel-git (med-cezir) olayı esnasında toplanmaktadır. Kentlerin ve yerleşim bölgelerinin yakınlarında ise, gel-git olayını kullanan tür toplulukları, ‘besin olarak kullanılma yoluyla tüketilmektedir’


Etiketler :
AdvancedWriters Paper Sites Reviews Points Excellent Buildessay com
Professional Essay Writing Key Points From buildessay.comWe do not limit to regular essays or term papers. We have been ready to present you with the tablet that will help to make a correct decision of your according to our experience with this business. I do not k...
petrol madeni
ENERJİ KAYNAKLARIMIZ Maden Kömürü(Taş Kömürü): Ağaç, yosun ve gür çayırların, yer kabuğunun tabakaları arasında taşlaşması sonucu oluşmuştur. Maden kömürünün oluşması için şu üç koşul gereklidir: a.gür bir bitki topluluğu b.tektonik hareketin olması (deprem...
sera
•Karbondioksit Bu gaz, fosil yakıtların (petrol ve türevleri, kömürlerin ve doğal gazın) sanayide • kullanılması sonucunda oluşarak atmosfere karışmaktadır. Atmosfere karışan •karbondioksidin %80 – 85’i fosil yakıtlardan, %15-20’si de canlıların solunumundan v...
  1. Bay WordPress diyor ki:

    Merhaba, bu bir yorumdur.
    Bir yorumu silmek için, yönetim paneline giriş yapın, ve yazılar için yapılmış yorumları görün. Orada yorumları düzenlemek ya da silmek için tercihler mevcuttur.

  2. aaa diyor ki:

    Merhabalar güzel acıklama