reklam

Atmosferin Özellikleri ve Atmosferin Katları

5 sene önce admin tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.

36 Atmosferin Özellikleri ve Atmosferin KatlarıAtmosfer: Dünyayı çevreleyen ve çok çeşitli gazlardan oluşan hava küreye denir.

Atmosferin oluşumunda ve devamlılığında en etkili faktör yerçekimidir. Yerküreyi saran gazlar yerçekimi sayesinde uzay boşluğunda kaybolup gitmezler,dünyayı sararlar.Atmosferin olmadığı bir ortam nasıl olurdu dersek, un ufak tozlarla kaplı ay yüzeyini örnek olarak verebiliriz.

 • Atmosferde en fazla bulunan gaz azottur ve oranı %78’dir. Oksijen oranı %21 diğer gazların oranı ise %1 civarındadır.
 • Atmosfer Ekvator çevresinde en kalın ,kutuplar çevresinde en incedir.Bunun en temel sebebi kutuplar çevresinde yerçekiminin daha fazla olmasıdır.Ayrıca dünya dönerken ekvatordaki savrulma ve buradaki havanın sıcak olması da etkilidir çünkü bilinir ki ısınan hava yükselir.
 • Atmosfer ’de yer alan ozon tabakası sayesinde günşten gelen morötesi ışınları tutar.
 • Tarım yapılan seralarda olduğu gibi Atmosfer de dünyanın serasıdır, dünyaya gelen güneş ışınlarının tutulmasını sağlayarak dünyanın aşırı soğumasını engeller ve yaşanabilir ortam oluşturur.
 • Dünyaya rast gelen meteorların(göktaşlarının) dünyaya çarpmadan parçalanmalarını sağlar ve göktaşlarından dünyayı korur. Yani bizim yıldız kayması olarak adlandırdığımız olayların yüzde 99’u meteorların atmosferde parçalanması olayıdır.
 • Atmosfer olmasaydı gölge alanlar çok karanlık ve çok soğuk, güneş gören alanlar ise çok sıcak olurdu.
 • Atmosfer olmasaydı günlük sıcaklık farkları çok fazla olurdu, mesela ayda atmosfer yoktur ve günlük sıcaklık farkı 300 dereceyi bulabilmektedir.
 • Atmosferin katında yükseldikçe hava 200 metrede 1 derece soğur.

 

 • Troposfer: Bastığımız yerden 9-16 km yüksekliğe kadar olan kısmı kapsar. Bizim içinde yaşadığımız ve tüm hava olaylarının(yağmur, rüzgar,kar gibi) meydana geldiği tabakadır.Atmosferdeki gazların yüzde 75’i bu katmandadır.Yoğunluğu en fazla olan katmandır.Troposferde yükseldikçe sıcaklık 200 metrede 1 derece azalır.Su buharının neredeyse tamamı bu katmandadır.
 • Stratosfer: Troposferin üzerinde yer alan katmandır. Yaklaşık 12 km ile 50 km yükseklik arasında yer alır. Troposferin üst tarafında yer alan ozon tabakası mor ötesi ışınların tutulmasını sağlar. Bulut oluşumu ve iklim olayları görülmez çünkü su buharı yoktur.
 • : Stratosferin üstündeki katmandır. 50 km ile 80 km yükseltiler arasında bulunur. Atmosfere giren göktaşlarının çok büyük bir bölümü bu tabakada sürtünme sonucu yanarak parçalanır.
 • : Atmosferin üst katmanındır. 80 ile 140 km yükseltiler arasındadır. Gazlar termosferde hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılır.Gazlar çok seyrek olarak bulunur ve bu kalın tabakada atmosferdeki gazların sadece yüzde 3’ü bulunur. Gazların seyrek olmasının en önemli nedeni yerçekimi etkisinin az olmasıdır.Radyo dalgaları bu katmandan yansıtılıarak yeryüzünde haberleşme sağlanır.Termosferin dış sınırı tam olarak çizilemez(uzay boşluğu ile olan sınır.).
İzohipslerden Profil Çıkarma
Profil bir nevi yandan görünüm anlamına gelmektedir. İzohips haritalarından alınan kesitlerle o haritada gösterilen yer şeklinin profilden nasıl bir görüntüye sahip olduğunu gösterebiliriz. İzohips haritalarında profili çıkarılmak istenen doğrultu belirlenir. ...
izohipsler
İzohipslerin (Eş Yükselti Eğrileri) Özellikleri Eş yükselti eğrisi olarak da adlandırılırlar. Aynı yükselti değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulurlar. Bir izohips üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır. İç içe eğrilerdir. ...
projeksiyon
Dünya küresel (geoid) biçimde olduğu için yeryüzünün tamamı ve ya bir bölümü düzlem(kağıt vb.) üzerine aktarılmak istendiğinde sorunlarla karşılaşılmakta, bozulmalar olmaktadır. Bu bozulmaları en aza indirmek ve gerçeğe en yakın şekilde düzleme aktarılabilmesini sa...