reklam
petrol madeni

Enerji Kaynaklarımız

1 hafta önce yazıldı
ENERJİ KAYNAKLARIMIZ Maden Kömürü(Taş Kömürü): Ağaç, yosun ve gür çayırların, yer kabuğunun tabakaları arasında taşlaşması sonucu oluşmuştur. Maden kömürünün oluşması için şu üç koşul gereklidir: a.gür bir bitki topluluğu b.tektonik hareketin olması (deprem)  c. zamandır. Kalitesine göre dört guruba ayrılır a. Elmas b. Taşkömürü c. Linyit d. Turba En zengin kömür yatakları Ba­tı Kara...
izohipsler

İzohipslerin Özellikleri

2 hafta önce yazıldı
İzohipslerin (Eş Yükselti Eğrileri) Özellikleri Eş yükselti eğrisi olarak da adlandırılırlar. Aynı yükselti değerine sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulurlar. Bir izohips üzerindeki bütün noktaların yükseltisi aynıdır. İç içe eğrilerdir. Birbirlerini kesmezler. En dıştaki eğrinin yükseltisi en az en içteki eğrinin yükseltisi en fazladır. Deniz kıyı çizgisi "0" metred...
projeksiyon

Projeksiyon Tipleri

2 hafta önce yazıldı
Dünya küresel (geoid) biçimde olduğu için yeryüzünün tamamı ve ya bir bölümü düzlem(kağıt vb.) üzerine aktarılmak istendiğinde sorunlarla karşılaşılmakta, bozulmalar olmaktadır. Bu bozulmaları en aza indirmek ve gerçeğe en yakın şekilde düzleme aktarılabilmesini sağlamak adına projeksiyon yöntemleri geliştirilmiştir. Koordinatların belirlenebilmesi için içinde ışık yanan bir küreden yararlanılır. ...
harita

Harita Türleri – Harita Çeşitleri

2 hafta önce yazıldı
Harita Türleri Bir şehrin imar planının çıkarılması, karayolu, demiryolu ya da köprü yapımı için en uygun yerin belirlenmesi, arkeoloji, coğrafya gibi pekçok alanda araştırma yapılması sürecinde haritalardan yararlanılır. Haritalar konularına ve ölçeklerine göre ikiye ayrılır. Konularına Göre Haritalar Konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olmak ü...
volkan

Vanuatu’da Volkana indiler

2 hafta önce yazıldı
ABD merkezli Xola şirketinden bir ekip SanFransisco'dan Güney Pasifik ada ülkelerinden birisi olan Vanuatu'ya gidip aktif bir volkana inerek muhteşem görüntüler elde ettiler. Volkan turizminin aktif olduğu ülke küçük bir ada ülkesi olmakla birlikte pek çok aktif volkan barındırıyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. ...
kayaçlar

Kayaçların Oluşumu Sunusu

2 hafta önce yazıldı
Kayaçların oluşumuyla ilgili hazırlanmış, 10. sınıf coğrafya kitabının ilk konusunun görsellerle daha anlaşılabilir hale gelmesini sağlayacaktır. Püskürük, tortul ve başkalaşım kayaçların özelliklerinin ve görsellerinin yer aldığı sunuyu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Kayaçların oluşumu sunusunu indirmek için tıklayınız....
kayaç

Kayaç Türleri Sunusu Resimleriyle

2 hafta önce yazıldı
Özellikle coğrafya öğretmenlerinin 10. sınıfın ilk konusu olan Kayaçlar konusunda kullanabileceği, kayaç türlerinin tek tek resimleriyle tanıtıldığı kaliteli bir sunu. Kayaç türleri sunusunu indirmek için tıklayın....
ölçek formül

Haritalarda Hesaplamalar

3 hafta önce yazıldı
Ölçek, alan, uzaklık gibi harita hesaplamalarının kavranabilmesi için hazırlanmış güzel bir sunu, yardımcı olması dileğiyle. Sunuyu indirmek için tıklayın...
izohips-haritalardan-profil-alma

Haritalarda Yerşekillerini Gösterme Yöntemleri

3 hafta önce yazıldı
Bilindiği gibi yeryüzü şekilleri haritalarda beş şekilde gösterilmektedir (Daha farklı yöntemler olmakla beraber, lise müfredatında 5 tanesi bulunmaktadır.).  Bunlar; Gölgelendirme Yöntemi İzohips Yöntemi TaramaYöntemi Kabartma Yöntemi Renklendirme Yöntemi'dir. Paylaştığımız sunuda bu yöntemler detaylı bir şekilde, görsellerle ve örneklerle ele alınmıştır. Sunuyu indirmeden incel...
doğa ve insan

Doğa ve İnsan

3 hafta önce yazıldı
İnsan ve doğa sürekli etkileşim içerisindedir. İnsan doğada yaşar, beslenir ve barınır. İnsan tarım yaparak da doğanın nimetlerinden yararlanmış ve beslenme koşullarını iyileştirmiştir. Doğadan ham madde sağlayarak sanayiyi geliştirmiş ve modern hayatı oluşturmuştur insan. Doğada kendiliğinden bulunan ve insan müdahalesi olmadan varlığını sürdüren rüzgar, toprak, deniz, bitki ve hayvan gibi...